Privacybeleid

1-3-2019

Autobedrijf Okken Gieten BV, gevestigd aan Oelenboom 8a, 9461 VA te Gieten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat we de persoonsgegevens die u met ons deelt met grote zorgvuldigheid behandelen. In deze privacyverklaring vindt u meer informatie over hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op via info@autobedrijfokken.nl.

Persoonsgegevens die Autobedrijf Okken Gieten BV verwerkt

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de dienst of het product dat u bij ons afneemt.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Locatiegegevens
 • Interesses
 • Apparaat- en gebruiksgegevens
 • Geanonimiseerde gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Rijbewijsnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons versterkt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op onze website, in correspondentie en/of via de telefoon

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Autobedrijf Okken Gieten BV verwerkt

Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens, zoals godsdienst/levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk verleden of Burgerservicenummer.

Daarnaast hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar als hiervoor geen toestemming is gegeven door een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker echt 16 jaar of ouder is. We raden ouders/voogden dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Bent u ervan overtuigd dat er onverhoopt toch gegevens worden verzameld van een kind zonder dat hier ouderlijke toestemming voor is gegeven? Laat het ons dan weten via info@autobedrijfokken.nl, dan verwijderen wij de gegevens.

Met welk doel verwerkt Autobedrijf Okken Gieten BV persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw betaling af te handelen nadat u een product/dienst hebt afgenomen.
 • Om de producten/diensten te kunnen leveren.
 • Om contact met u op te kunnen nemen als dit nodig is om een product of dienst te kunnen leveren of om uw vragen te beantwoorden.
 • Om op basis van uw surfgedrag onze website, producten en/of diensten te analyseren en te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Autobedrijf Okken Gieten BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die gevolgen kunnen hebben voor u.

Hoe lang Autobedrijf Okken Gieten BV persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn van de gegevens is daarom ook afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld. Daarnaast is het in sommige gevallen wettelijk verplicht om gegevens een bepaalde tijd bewaren. Zo wordt informatie binnen onze boekhouding 7 jaar bewaard en wordt overige informatie (algemene gegevens) bewaard over een periode van maximaal 3 jaar (en indien mogelijk korter). Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op via info@autobedrijfokken.nl.

Delen van persoonsgegevens door Autobedrijf Okken Gieten BV met derden

We delen uw persoonsgegevens met zakenpartners en derden wanneer dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren of wanneer we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Daarnaast is er een aantal andere gevallen waarin uw persoonsgegevens met derden delen, maar dit zullen we alleen doen met uw toestemming.

Met bedrijven die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo verzorgen we een gelijk niveau van beveiliging en kunnen we de vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgen. Autobedrijf Okken Gieten BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij maken gebruik van de volgende leveranciers van producten/diensten die namens Autobedrijf Okken Gieten BV persoonsgegevens verwerken en met wie wij elk een verwerkersovereenkomst hebben gesloten:

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Computer Mobiel. Computer Mobiel verwerkt namens ons persoonsgegevens en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Computer Mobiel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Computer Mobiel is op grond van de verwerkersovereenkomst tot geheimhouding verplicht.

Verzending en logistiek

Wij zijn ook een afhaalpunt voor verschillende pakketdiensten. Het is hierdoor mogelijk om uw pakketten bij ons te laten bezorgen. Hierdoor is het noodzakelijk dat uw persoonsgegevens met ons gedeeld worden, zodat wij de juiste pakketten aan de juiste personen kunnen leveren. Het is daarom ook noodzakelijk dat we uw naam, adres en woonplaatsgegevens met de betreffende pakketdienst delen. Zij en wij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat er, door de pakketdienst, een onderaannemer wordt ingeschakeld, worden uw gegevens ook aan deze partij ter beschikking gesteld. Pakketdiensten waar wij een samenwerkingsverband hebben zijn:

 • Kiala
 • UPS

Beoordelingen

Wij verzamelen reviews (recensies) via een platform. Als u een review achterlaat, bent u verplicht om uw naam en e-mailadres en woonplaats op te geven. Deze gegevens worden met ons gedeeld, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Uw naam en woonplaats worden tevens op de website van het platform geplaatst. In sommige gevallen kan het platform contact met u opnemen om de recensie toe te lichten. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten, delen wij uw naam en e-mailadres met het platform. Zij gebruiken deze gegevens alleen met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. De platforms hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zij behouden zich het recht voor om, ten behoeve van het leveren van de dienstverlening, derden in te schakelen. Hiervoor hebben wij toestemming gegeven. De hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor de platforms derden inschakelen. Beoordelings-platforms waar wij gebruik van maken zijn:

 • Klantenvertellen

RDW

Wij werken samen met het RDW (Dienst Wegverkeer) om o.a. tenaamstellingen van auto’s correct uit te kunnen voeren. Hiervoor vragen wij u om uw persoonsgegevens, welke wij delen met het RDW. Zowel het RDW als Autobedrijf Okken Gieten BV gaat uiterst voorzichtig met uw gegevens om en gebruikt deze niet voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft verstrekt.

Boekhouding

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact Online. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens, alsmede details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact Online is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact Online zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven gebruiken.

Google Analytics

We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. We maken namelijk gebruik van Google Analytics, waar we bezoekersgegevens analyseren om zo onze website en uw ervaring op onze website te optimaliseren.

Cloud Mobiel

Wij werken met Cloud Mobiel, een clouddienst die het mogelijk maakt om bestanden en gegevens op een externe server op te slaan. Zo kunnen wij de bestanden en gegevens gemakkelijker delen met werknemers binnen ons bedrijf én weten we zeker dat de bestanden en gegevens goed beveiligd zijn. Cloud Mobiel maakt namelijk gebruik van een zeer sterke versleuteling en zorgt ervoor dat derden niet zonder toestemming toegang hebben tot de bestanden en gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van de gegevens in te trekken. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, waarbij u een verzoek aan ons in kunt dienen om de persoonsgegevens die we van u hebben in een bestand naar u of naar een door u gespecificeerde organisatie te sturen.

Een verzoek tot inzage, correcte, verwijdering, intrekking van toestemming of gegevensoverdracht kunt u indienen via info@autobedrijfokken.nl. We willen u graag vragen om bij een dergelijk verzoek een kopie/scan van uw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we zeker weten dat u het bent. Maak in deze kopie/scan uw pasfoto, de MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan), het documentnummer en het Burgerservicenummer zwart. Zo wordt uw privacy beschermd. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek.

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Autobedrijf Okken Gieten BV persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en treffen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging te voorkomen. De maatregelen die wij hierin treffen zijn:

 • Uw gegevens worden versleuteld verstuurd via een beveiligde internetverbinding (SSL). Dit kunt u zien aan het feit dat onze website-URL begint met “https://” en aan het hangslotje dat voorin de adresbalk staat.
 • We voeren regelmatige updates uit aan alle onderdelen van onze website, zodat we werken met de meest recente en daarmee de veiligste versies.
 • Betalingen worden uitgevoerd via een versleutelde verbinding en betaalgegevens worden opgeslagen op goed beveiligde, Nederlandse servers.
 • De servers en apparaten waar wij mee werken zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewalls.
 • Alle computers en softwareprogramma’s zijn voor slechts een beperkt aantal medewerkerstoegankelijk, zijn beveiligd met sterke wachtwoorden en worden automatisch vergrendeld.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 1. Noodzakelijke cookies
 2. Analyserende cookies

Volgens de wet hoeven we geen toestemming te vragen voor het plaatsen van de Noodzakelijke cookies, omdat deze noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vindt u hier.

Het is mogelijk om u af te melden voor cookies van alle websites door de instellingen van uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle bestaande cookies wissen in de instellingen van uw internetbrowser. Als u deze uitzet, kan het zijn dat er functionaliteiten van onze website wegvallen en dat deze niet meer naar behoren functioneert.

Wijzigingen in het privacybeleid

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of aangepast. We raden u daarom aan om het beleid in de gaten te houden en deze regelmatig te controleren op wijzigingen.

De laatste datum van aanpassing is: 1-3-2019